Managed By United Families Memorial Aslaf Charitable Trust
Amrutlal Desai General Hospital
Vesma  | Gujarat | India    
 
 
Our Team - Doctors Visiting
DR. NITIN TANDEL
DR. KEYUR THAKOR
DR. BHARAT BODALIYA
DR. MAHESH BHAKTA
DR. KUNJANBEN PATEL
DR. AMITABEN PATEL
DR. CHHOTUBHAI BHAKT
DR. C.N. SIDAR
DR. MAYANK PATEL
DR. J.N.NANWALA
DR.KIRIT PATIL
DR. BHAVIKA DESAI
Trustees
Mr. Harun Ahmedhasan Diler
President
Vesma

Mr. Ismail Suleman Patel
Honorary Secretary
Vesma

Mr. Rameshbhai Keshavlal Vyas
Vesma

Mr. Fakir Ismail Soni
Dabhel

Mr. Muhammadyusuf (Iqbal) Suleman Uniya
Vesma

Mr. Abdullah Abdulhaq Miya
Simlak

Mr. Rashid Musa Hajat
Vesma

Mr. Arshad Ahmed Munshi
Dabhel

Mr. Ibhrahim Ismail Diler
Vesma

Mr. Ismail Suleman Patel
Baleshwar